Branche-specifieke aanvulling: Zwembaden

De branche-specifieke aanvulling voor de zwembaden is in samenwerking tot stand gekomen door de leden van Werkgevers in de Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), de brancheorganisasties die zijn aangesloten bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), MKB- Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, en FNV sport en bewegen.

Vanaf het moment dat de zwembaden weer opengaan voor publiek staat veiligheid voorop voor onze sporters en medewerkers. We vinden het belangrijk om in de periode dat het voor mensen lastig is om actief bezig te zijn een lichtpuntje te zijn.

De eerste periode vanaf opening zal alles beperkt zijn. De WiZZ zal aan haar leden nadrukkelijk rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 meter samenleving, een en ander via de protocol bepalingen zoals hierboven geschetst. Binnen deze protocol bepalingen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden m.b.t. bijvoorbeeld het online reserveren van zwemtijden, de maximaal toegestane capaciteit van de zwembaden, e.d. Hierdoor kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier ontvangen in de zwembaden.

De WiZZ vertegenwoordigt zowel de zwemscholen als de binnen en buiten zwembaden. De horeca is ofwel gesloten, waarbij men alleen een eigen bidon met water mee mag brengen. Als de horeca, in lijn met de richtlijnen met het RIVM, open kan zijn, is het mogelijk om consumpties te nuttigen in de fitness of te verkopen via een pintransactie of automatische incasso. De pinterminal dient na ieder gebruik gereinigd te worden. Dranken dienen meegenomen te worden en kunnen niet genuttigd worden in het horecagedeelte. De WiZZ adviseert en ondersteunt haar leden om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op te stellen. De WiZZ zal daartoe een voorbeeld procedure opstellen waardoor leden dit snel kunnen implementeren en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.

Door de zwembaden met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast een vertrouwd, gezond en actief uitje tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden om van daaruit continuïteit voor de zwembaden zelf te creëren (investering in de toekomst).

Social distancing

Het spreiden van de zwemmers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen zwemmers onderling en tussen medewerkers en zwemmers. We kunnen hierin de 1,5 meter regel probleemloos ten uitvoer brengen.

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de zwembaden:

• Veilige omgeving voor alle medewerkers en zwemmers.

• Het bieden van een gezonde activiteit.

• Naleven van de 1,5 meter maatregel.

• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen zwemmer en medewerker.

• Aanvullende hygiëne maatregelen.

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande 4 clusters verdeeld:

1. Beheersen bezoekersstroom naar de zwembaden toe.

2. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers

3. Veiligheid en hygiëne voor zwemmers

4. Regels voor individuele zwemmer 1. Beheersen bezoekersstroom naar de zwembaden toe

• Online reserveren zwemmomenten: De WiZZ verplicht haar leden om met tijdsblokken te werken. De leden bepalen zelf de lengte van deze tijdsblokken. De reservering gebeurt online via de site van het zwembad. De organisatie bepaalt online hoe de reservering verloopt. Hierdoor wordt het aantal contacten wachtmomenten voor de zwemmers in de accommodatie verminderd.

• Terugbrengen van het aantal deelnemers: afhankelijk van de grootte van de accommodatie wordt het maximaal aantal zwemmers per tijdsblok bepaalt. Dit maximum wordt duidelijk op de site van de accommodatie kenbaar gemaakt.

• Spreiding van zwemmers: Adviseer de zwemmers om thuis hun badkleding aan te trekken. De zwemmer hoeft alleen in de kleedkamer de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar het zwembad, inclusief schoenen. In het zwembad is een aparte plek waar de sporttassen kunnen worden neergezet. 5 minuten voor het einde van een tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad te verlaten. Na het zwemmen kan men zich aankleden in een speciale kleedaccommodatie waarna men direct het zwembad verlaat. Tussen de verschillende tijdsblokken zit 5 minuten waardoor de komende en vertrekkende zwemmers elkaar niet tegen komen. De zwemmers mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven.

• Routing: Om de bezoekersstroom zo goed mogelijk te beheersen dienen op de grond routepijlen aangebracht te worden en daar waar kan 1-richtingsverkeer ingevoerd te worden. Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie/toilet/kleedkamers.

• Sluiting van ruimtes: zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit RIVM is de horeca, terras, en overige indoor faciliteiten gesloten. De receptie en toiletten zijn wel bereikbaar. Op basis van de grootte van de ruimte kan het aantal personen worden berekend. Maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de receptie geldt het protocol voor winkeliers.

• Naleving: per accommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Deze medewerker is goed herkenbaar en aanspreekbaar door zijn gele hesje

2. Veiligheid & hygiëne voor medewerkers

• Personeelsinstructie: om de veiligheid van de zwemmers maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van het personeel van groot belang. Zorg daarom voordat de zwembaden opengaan voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het maken van een beknopt instructieboekje waarin de processen zo goed mogelijk worden beschreven. Daarnaast adviseert de WiZZ ook om 1 op 1 gesprekken te laten voeren tussen managers en personeel, hierin kan alles rondom veiligheid worden besproken, daarnaast creëert dit op voorhand al meer duidelijkheid voor personeel.

• Handhaving door personeel: management wordt duidelijk gemaakt dat personeel rugdekking heeft om zwemmers aan te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in 1 op 1 gesprekken met medewerkers.

• Extra bescherming medewerkers: Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals de kuchschermen en het gebruik van hygiëne handschoenen. Daarnaast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies.

• PIN only: indien toch aan de kassa betaald moet worden, is dit alleen mogelijk met pinbetaling. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

• Desinfectie: plaats op meerdere plaatsen op de accommodatie desinfectiemiddelen voor zwemmers en medewerkers. Gebruik papieren handdoekjes en leeg regelmatig de prullenbak.

• Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten moeten doorlopend worden gereinigd.

• Toiletten: De toiletten worden vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst op de toilet. • Naleving: per accommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Deze medewerker is goed herkenbaar en aanspreekbaar door zijn gele hesje.

3. Veiligheid & hygiëne voor zwemmers

• Douchen: In fase 1 zijn de douches dicht en dient iedereen thuis te douchen. In fase 2 zijn de douches wel op maar is het advies om vooral thuis te douchen. Elke accommodatie zal een schoonmaakprotocol opstellen voor de douchefaciliteiten. De 1,5 meter regel dienen ook hier inacht genomen worden. Douchen kan alleen met badkleding aan. Ten aanzien van de te nemen hygiëne maatregelen volgen we altijd de richtlijnen die de RIVM hierin stelt.

• Contactoppervlakten schoonhouden: de kleedkamers, toiletten, douches en zwemzaal worden continu schoongehouden door de medewerkers.

4. Regels voor de individuele zwemmer

• Houd 1,5 meter afstand.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten

• Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht.

• Doe thuis je zwemkleding aan en neem schoon ondergoed mee naar het zwembad.

• Arriveer niet eerder dan 5 minuten voor aanvangstijd van les of starttijd.

• Douchen voor en na het zwemmen is verplicht.

• Houd rekening met de andere zwemmers.

• Vermijd fysiek contact met andere zwemmers.

• Ga na het voltooien van het zwemmen meteen weer naar huis.

• Volg de aanwijzingen van het personeel.

• Je moet gebruik maken van de App van de rijksoverheid, ter bescherming van jezelf en anderen (indien van toepassing).

Gefaseerd opengaan Zwembaden

Zwembaden werken toe naar gefaseerd en verantwoord opengaan.

Iedere fase werkt een stap verder naar de reguliere situatie toe. Per onderdeel is beschreven voor welke fase deze geldt.

Fase 0 alles gesloten

Fase 1 eerste beperkte opening

Fase 2 een stap verder

Fase 3 reguliere opening inclusief horeca

Fase 1: Beperkte openstelling

Banenzwemmen: voor het bepalen van het aantal zwemmers per zwembad wordt 10 m 2 per zwemmer aangehouden. De zwemmers worden er op gewezen dat zij ook tijdens het zwemmen dienen te houden aan de minimale afstand van 1,5 meter per zwemmer en liefst meer. In een afgezet deel van twee banen van 25 meter lang en 5 meter breed kunnen in totaal 12 zwemmers tegelijk zwemmen. Hou bij indeling van de bezetting van de baden rekening met de vaardigheid/snelheid van de zwemmers. Hierdoor wordt het inhalen tot een minimum beperkt.

Zwemles: De lessen worden in kleine groepen gegeven waarbij de grootte van de groep wordt bepaald door de oppervlakte van het instructiegedeelte, gerekend dient te worden met 10 m 2 per leerling.

Schoolzwemmen: Indien de scholen weer open gaan kan het schoolzwemmen onder de zelfde voorwaarden als het leszwemmen ook weer plaatsvinden.

Groepslessen: De lessen worden in kleine groepen gegeven, waarbij de grootte van de groep wordt bepaald door de oppervlakte van het instructiegedeelte, gerekend dient te worden met 10 m 2 per leerling. Verenigingszwemmen: voor het bepalen van het aantal verenigingszwemmers per zwembad wordt 10 m 2 per zwemmer aangehouden. De zwemmers worden er op gewezen dat zij ook tijdens het zwemmen dienen te houden aan de minimale afstand van 1,5 metr per zwemmer en liefst meer. Alleen zwemtraining is hierdoor mogelijk.

Fase 2: Een volgende stap in de openstelling

Banenzwemmen: voor het bepalen van het aantal zwemmers per zwembad wordt 5 m 2 per zwemmer aangehouden. De zwemmers worden er op gewezen dat zij ook tijdens het zwemmen dienen te houden aan de minimale afstand van 1,5 meter per zwemmer en liefst meer. In een afgezet deel van twee banen van 25 meter lang en 5 meter breed kunnen in totaal 25 zwemmers tegelijk zwemmen. Hou bij indeling van de bezetting van de baden rekening met de vaardigheid/snelheid van de zwemmers. Hierdoor wordt het inhalen tot een minimum beperkt.

Zwemles: De lessen worden in kleine groepen gegeven waarbij de grootte van de groep wordt bepaalt door de oppervlakte van het instructie gedeelte, gerekend dient te worden met 5 m 2 per leerling.

Schoolzwemmen:Indien de scholen weer open gaan kan het schoolzwemmen onder de zelfde voorwaarden als het leszwemmen ook weer plaatsvinden.

Groepslessen: De lessen worden in kleine groepen gegeven waarbij de grootte van de groep wordt bepaalt door de oppervlakte van het instructie gedeelte, gerekend dient te worden met 5 m 2 per leerling

Verenigingszwemmen: voor het bepalen van het aantal verenigingszwemmers per zwembad wordt 5 m 2 per zwemmer aangehouden. De zwemmers worden er op gewezen dat zij ook tijdens het zwemmen dienen te houden aan de minimale afstand van 1,5 meter per zwemmer en liefst meer. Alleen zwemtraining is hierdoor mogelijk

Fase 3: Reguliere opening inclusief horeca

Actielijst voor de zwembaden:

• Hang posters op de ramen en deuren van het zwembad over de hygiëneregels en de gewijzigde regels. De posters zijn door de WiZZ ontwikkeld en deze kun je uitprinten. Plaats bij iedere deur een bord met daarin de vermelding van 1,5 meter afstand houden en de overige regels die gelden in het zwembad.

• Sluit deuren af waar zwemmers niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.

• Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten, zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de kleedruimten, douche en zwembad. En zorg zo mogelijk voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

• Geef met signing op de grond 1,5 meter aan voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de receptie, balie en toiletten.

• Hang handsanitizer op bij betreden van het zwembad.

• Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapje, handschoenen of bril).

• Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven worden. Reinig zo regelmatig mogelijk ook objecten die aangeraakt kunnen worden door zwemmers zoals prullenbakken.

• Zorg voor desinfectiemateriaal die door meerdere mensen kunnen worden gebuikt.

Bericht naar de zwemmers bij opening zwembad • Online reserveren;

• Aanwezigheid max. 5 min vooraf;

• Huisregels zwembad;

• Regels RIVM (hygiëne / afstand / horeca);

• Verwijzing protocol;

• Ga voorafgaand aan de afspraak / het bezoek thuis naar het toilet.

Handhaving van maatregelen

De WiZZ vindt het van groot belang dat de maatregelen ten aanzien van social distancing worden nageleefd door de sporters en de zwembaden. Daarvoor neemt de WiZZ de volgende maatregelen of geeft het instanties de volmacht om te handelen indien nodig, te weten:

Toezicht in zwembaden

De verantwoordelijkheid voor toezicht ligt vooral bij de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Om dit toezicht effectief in te zetten stelt de WiZZ voor dat de zwembaden die open gaan volgens de voorwaarden zoals in dit protocol aangegeven wordt, dit bij de brancheorganisatie de WiZZ melden. Vervolgens zal de WiZZ in fase 1 en fase 2 bij de veiligheidsregio’s aangeven welke centra open zijn zodat toezichthouders op de hoogte zijn welke centra verantwoord open zijn. De handhavende taak ligt vervolgens bij die instanties. Zwembaden die, bij controle van de toezichthouder, wel open zijn maar dit niet gemeld hebben krijgen een waarschuwing om de openstelling te melden bij de brancheorganisatie.

Toezicht op sporters

De exploitant van het zwembad is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de sporters en daar op toe te zien. Indien maatregelen niet worden nageleefd door sporters, kan de exploitant deze sporter een (tijdelijk) gebiedsverbod opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

Neem bij vragen contact op met WiZZ via:

www.wzz.nl

info@wzz.nl

0183 – 646 696