Tijdens het seizoen 2023 organiseren wij geen zwemlessen.

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Dit zorgt ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in voelen. Veel oefeningen worden aangeboden in spelvorm, omdat voor jonge kinderen het de beste manier is om te leren. Ieder spel heeft zijn bedoeling!

Uiteraard is het van belang dat u als ouder/verzorger op de hoogte bent van het reilen en zeilen van de zwemlessen in Zwembad Het Elderink in de gemeente Bronckhorst (Achterhoek). Hier kunt u lezen hoe het één en ander is geregeld.

Aanmelding
Als uw kind 4 jaar is geworden dan kan hij/zij aangemeld worden voor zwemles. Uw kind komt op een wachtlijst te staan voor zwemles als het inschrijfgeld betaald is aan de kassa van het zwembad. Bij inschrijving ontvangt u een inschrijfkaart, dat is uw bewijs van inschrijving. De minimum leeftijd voor zwemles A-diploma is 5 jaar. Kinderen van 4 jaar kunnen zich aanmelden voor een Spetterles. Deze lessen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding.
De zwemlessen voor diploma A en B gaan dit jaar zeker door. De zwemlessen voor diploma C en zwemvaardigheid vinden doorgang bij voldoende aanmelding.

Zwemlessen voor jong en oudWachtlijst
Alle deelnemers komen op een wachtlijst. Aan de kassa van het zwembad is na te vragen hoelang de gemiddelde wachttijd is voor zwemles in Bronckhorst bij het Elderink.

Start zwemles
Indien uw kind kan starten met de zwemles krijgt u telefonisch bericht. Bij start van de zwemles dient de inschrijfkaart weer ingeleverd te worden.

Zwemlestijden
Voor het A-diploma wordt drie keer in de week een half uur les gegeven. De combinatie van de lesdagen zijn dinsdag, donderdag en zaterdag.
Voor het B-, C – en zwemvaardigheidsdiploma wordt twee keer per week drie kwartier les gegeven. Een definitieve indeling van de dagen en tijden krijgt u een week voor de start van de zwemles medegedeeld.

Aanschaf Gezinsabonnement
Wanneer u uw kind(eren) inschrijft voor een zwemles bent u verplicht een Gezinsabonnement aan te schaffen. Het abonnement kunt u kopen op onze site bij ‘Abonnementen verkoop’. Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang in de zwembaden onder begeleiding van een volwassene.

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier voor de kinderzwemlessen kunt u hier: Inschrijfformulierzwemles downloaden. De inschrijving kunt u regelen aan de kassa van het zwembad. Betalen van de zwemles doet u aan de kassa van het zwembad.

De Algemene Voorwaarden voor de zwemlessen kunt u hier: Algemenevoorwaardenzwemles downloaden.

Tijden zwemlessen 2017
De tijden voor 2017 zijn nog niet vastgesteld. Dit wordt pas gedaan na opening van het bad. Dan wordt u gebeld door ons en gaan we kijken hoe we de lessen het beste kunnen inplannen.

In de zomervakantie worden de zwemlessen naar de ochtend verplaatst.

U kunt uw kind ook na opening van het bad opgeven voor zwemles voor diploma A, B en C bij de kassa van het zwembad. Het is ook mogelijk een proefles te volgen in overleg met de badmeester.

Bij Stichting Zwembad Het Elderink kunt u uw kind opgeven voor zwemles

Zwemles is (ook in Bronckhorst) in ons waterrijke land heel belangrijk.

Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden en recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Iedereen die bij ons leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Het Zwem-ABC bestaat uit drie nationale zwemdiploma’s A,B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft, is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.