Disclaimer

[vc_row][vc_column][mk_content_box icon=”moon-pen” heading=”Disclaimer voor www.zwembadhetelderink.nl”][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Stichting zwembad Het Elderink (Kamer van Koophandel: 59688998), hierna te noemen Stichting zwembad Het Elderink, verleent u hierbij toegang tot www.zwembadhetelderink.nl (“de Website”) en nodigt u uit abonnementen te kopen.
Stichting zwembad Het Elderink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.[/vc_column_text][/mk_content_box][mk_content_box icon=”moon-pen” heading=”Beperkte aansprakelijkheid”][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Stichting zwembad Het Elderink spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting zwembad Het Elderink.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stichting zwembad Het Elderink.

Gebruikers kunnen zelf reacties plaatsen op de Website. Stichting zwembad Het Elderink oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting zwembad Het Elderink nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.[/vc_column_text][/mk_content_box][mk_content_box icon=”moon-pen” heading=”Auteursrechten”][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting zwembad Het Elderink en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting zwembad Het Elderink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.[/vc_column_text][/mk_content_box][mk_content_box icon=”moon-pen” heading=”Overig”][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd[/vc_column_text][/mk_content_box][/vc_column][/vc_row]