Spelregels voor iedereen

Iedereen die komt zwemmen of aanwezig is op Zwembad Het Elderink dient zich aan onze huisregels te houden. Deze Huisregels zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Zwembad Het Elderink.

Huisregels voor het publiek

Artikel 1 Entreebewijs.

1.1 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. Personen jonger dan 10 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft. De kassa van het zwembad sluit een half uur voordat de zwemaccommodatie sluit.

1.2 Toegang buiten de openingstijden is verboden. Er is verdrinkingsgevaar bij het wedstrijdbad en het familiebad vanwege een afdekdoek.

Artikel 2 Hygiëne.

2.1 Voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.

2.2 Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimtes en op de zwembadperrons is niet toegestaan.

2.3 Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid.

De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

4.1 Het bestuur van Zwembad Het Elderink en de medewerkers van de zwemaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.2 De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.

4.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft.

Artikel 5 Diefstal.

Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 Hinderlijk gedrag.

6.1 Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.

6.2 Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot ontzegging van de toegang en aangifte bij politie.

Artikel 7 Zwemkleding.

Gebruikers van de zwembaden dienen gekleed te zijn in nette badkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoen aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd.

Artikel 8 Gevaar.

8.1 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan.

8.2 Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad

8.3 Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn moeten zwemvleugels dragen. Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het wedstrijdbad. Dit is ook niet toegestaan indien er een begeleider bij is.

8.4 Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.

8.5 Hangen of slingeren aan de duikplanken is niet toegestaan.

Artikel 9 Drijfmiddelen.

Het gebruik van zelf meegebrachte drijfmiddelen zoals luchtbedden, banden, flexibeams e.d. is niet toegestaan.

Artikel 10 Duiken.

Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 1.80 meter of meer.

Op de randen van de baden wordt de diepte van het bad aangegeven.

Artikel 11 Tabakswet.

Roken is in het hele zwembadgebouw niet toegestaan.

Artikel 12 Huisdieren.

Huisdieren worden in het zwembadgebouw niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Artikel 13 Eten.

Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan in de kantine, het terras of de ligweide.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven bij de kassa.

Artikel 15 Alcohol en drugs.

Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt. Het gebruik van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan door personen van 18 jaar en ouder. Het gebruik van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan op het terras. Het gebruik, bezit en verhandelen van drugs is niet toegestaan.

Artikel 16 Gebruik van de glijbaan.

Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de glijbaan. Het betreden en gebruik van de glijbaan geschiedt op eigen risico. U dient zich te houden aan de gebruiksregels van de glijbaan, zoals aangegeven op het bord bij de glijbaan.