Trots! Op wat we met elkaar hebben neergezet en bereikt. Maar, we zijn er nog niet want het werk is nooit af.

Het gaat goed
De afgelopen 5 jaar hebben wij veel investeringen gedaan. Bij iedere uitgave vragen wij onszelf af: is het nodig, levert het een besparing op voor de toekomst en is het duurzaam.

Het gasverbruik is inmiddels op één tiende van het verbruik van de gemeente teruggebracht. Dit resultaat was mogelijk door de inzet en passie van betrokken vrijwilligers! Zo zien we maar weer eens dat als je samen ergens voor gaat er heel veel mogelijk is. Om nog maar een voorbeeld te noemen: voor de toegankelijkheid van invaliden is er een invalide lift aangeschaft. Deze winter worden er aanpassingen gedaan, zodat het zwembad voor iedereen goed toegankelijk is.

Zwembad Het Elderink is van ons allemaal!
Het bad hoort bij Hengelo en is van ons allemaal en zo moeten we het ook voelen en uitdragen. Alleen dan gaan we het zwembad behouden voor nu en in de toekomst. Zonder voorzieningen zal krimp en vergrijzing hard gaan en zal ook uw leefomgeving veranderen en zullen de woningen in waarde dalen.

Samen oppakken
Hengelo, ons dorp waar we trots op mogen zijn. Waar we samen zaken oppakken, waar wij zelf aan het roer staan om te houden wat we hebben en zorg te dragen voor elkaar.

Uw inzet en betrokkenheid
Uw bedrijf, of u als ondernemer, bent keihard nodig. Wij hopen dan ook dat u ook een bijdrage wilt leveren in de toekomst. De inwoners kunnen bijdragen door donateur te zijn of te worden en natuurlijk kan iedereen een bijdrage leveren in hulp. Alle vrijwilligers zijn welkom!

Onze kracht
De kracht van onze stichting is: iedereen is gelijk en even belangrijk! Dus wat je ook doet en in welke functie dan ook, je betaalt het abonnement, koopt een kaartje als je wilt zwemmen en rekent elke consumptie die genuttigd wordt af. U kunt er dus zeker van zijn dat iedere ingelegde euro goed en weloverwogen wordt besteed en alleen uitgegeven wordt aan verbetering van het bad.

U mag op ons rekenen en wij hopen dat u ook een bijdrage wilt leveren aan behoud! Samen staan we sterk en gemeenschapszin is onze drive!

Bijgesloten sturen wij u de sponsormogelijkheden. Mocht u vragen hebben dan vernemen wij deze graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Zwembad Het Elderink,
Annette Kok