RB_logo_rgb

Steun ons en stem op Zwembad Het Elderink

Zwembad Het Elderink maakt kans op een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank.
Iedereen die lid is van de Rabobank kan éénmaal een stem uitbrengen op de website www.stemophetcooperatiefonds.nl.
Heb je een rekening bij de Rabobank? Ja, dan je ons geweldig helpen! Het kost niets en met jullie stem kunnen wij een bijdrage van de bank krijgen zodat we maatregelen kunnen treffen om te bezuinigen op de stookkosten van het zwembad! Zo zorgen we er met z’n allen voor dat het zwembad open kan blijven. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Ga naar www.stemophetcooperatiefonds.nl klik op projecten uit ‘Bronckhorst’ en breng je stem uit. Stemmen kan tot en met donderdag 17 juli.
Niet alle klanten van Rabobank Graafschap-Noord zijn ook automatisch lid. Bestaande klant die geen lid zijn kunnen kosteloos een lidmaatschap aanvragen. Dit kan op de site van de Rabobank.

Over het Coöperatiefonds
De Rabobank is een coöperatieve bank. Ze hebben geen aandeelhouders maar leden. Van de nettowinst wordt jaarlijks een fors deel weer geïnvesteerd in de lokale samenleving via het Coöperatiefonds. Met dit fonds wil de Rabobank de vitaliteit en kwaliteit van de regio verbeteren door te investeren in:

 

  • Economie en innovatie
  • Jongeren en educatie
  • Kunst en cultuur
  • Zorg en welzijn
  • Sport en ontspanning
  • Natuur en milieu

elderink
Coöperatiefonds 2014: € 200.000,- beschikbaar voor lokale samenleving
Rabobank Graafschap-Noord steunt projecten die het maatschappelijk, economische, sociale of culturele leven in de regio ten goede komen. Verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met zulke projecten, maar de benodigde (financiële) middelen niet beschikbaar hebben, hebben daarom een aanvraag kunnen indienen voor het Coöperatiefonds. Ook voor 2014 zijn een groot aantal aanvragen binnengekomen. Dit jaar is voor de regio van Rabobank Graafschap-Noord maar liefst € 200.000 beschikbaar.