Stichting Exploitatie Zwembad het Elderink is een feit

Op vrijdag 30 december j.l. werden onder het toeziend oog van notaris mr. H. S. Kleinburink door de aanwezige kersverse bestuursleden officieel de handtekeningen gezet. De akte werd geheel kosteloos door notariskantoor Tap & van Hoff verzorgd. Aanwezig bij het tekenen waren: Annette Kok, Betsie Beulink, Karin Overdiep, Bianca Haverkamp, Rianne Berenpas en digitaal getekend hebben Maurice Haafs en Jorine Lankhorst-Maresch.

!cid_image6A8DC668-1F9C-4F0D-B890-0D2036A616C1

De ondertekening van de oprichtingsakte van Stichting Zwembad Het Elderink bij notaris mr. H.S. Kleinburink

Doelstelling van de Stichting

Nadat de gemeenteraad op 26 september besloot om het zwembad aan de initiatiefnemers toe te vertrouwen is nu de tweede grote stap gezet om het zwembad voor de gemeenschap te behouden. Als algemeen doel van de stichting is het bevorderen en in stand houden van gemeenschapszin in Hengelo en omgeving in de statuten opgenomen. Naast het algemeen doel zijn ook een maatschappelijke doelstelling (het open houden van het zwembad) en een sociale doelstelling vastgelegd; burgers op een duurzame wijze verbinden en actief betrekken bij de samenleving, ook de kwetsbare medemens. Vanuit het ondernemingsplan van het zwembad is het de bedoeling dat daarbij re-integratie trajecten vanuit de gemeente bij ingezet gaan worden.

Het zwemseizoen 2014

Nu de stichting een feit is kan de derde grote stap worden gezet: de eigendomsoverdracht. Het bestuur is druk doende om dit samen met de gemeente voor te bereiden. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het opstarten van de voorbereidingen van het zwemseizoen 2014.

Ook kan nu gestart worden met het innen van de toegezegde bijdragen van de donateurs kaarten en zullen alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld worden benaderd. Een deel van de opbrengsten van de donateurs kaarten zal gebruikt worden voor cursussen voor de vrijwilligers zoals BHV en zwemvaardigheidstraining.
Vrijwilligers kunnen zich via de website van het zwembad nog steeds aanmelden. Daar is ook een nieuwsbrief met alle actuele informatie omtrent de ontwikkelingen te vinden.