HENGELO – Een lang gekoesterde wens van het bestuur van Stichting Zwembad Het Elderink is dat het zwembad toegankelijk is voor iedereen. “Het zwembad is van en voor ons allemaal. Gemeenschapszin is wat ons drijft”, zegt voorzitter Annette Kok hierover. “De aanschaf van een tillift voor minder validen stond daarom al enige tijd hoog op onze agenda. We hebben hierover met verschillende partijen contact gehad, waaronder Het Groene Kruis en Stichting Litania.”

Tot ieders grote vreugde nam Petra Blom van Stichting Litania contact met hen op, met de mededeling dat ze graag wilde meewerken aan deze wens. De commissie facilitair van Stichting Zwembad Het Elderink heeft veel voorwerk gedaan en is samen met de Stichting Litania gekomen met een voorstel voor de aanschaf van een tillift die geschikt is voor het Hengelose zwembad. Hierop kwam Petra Blom met de heugelijke mededeling dat de tillift geheel geschonken zou worden door Stichting Litania.
“Naast de aanschaf van een tillift zijn er ook aanpassingen nodig aan het gebouw van het zwembad, om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van ons mooie zwembad. Het geld dat we gekregen hebben van Het Groene Kruis en van de Rabobank met de actie ‘Hart voor de Achterhoek’, gaan we hiervoor gebruiken. Deze zomer nog zullen een deel van de aanpassingen worden uitgevoerd, de andere wat grotere aanpassingen zullen plaatsvinden na sluiting van het zwembad in september. Dus, bij de opening van het nieuwe zwemseizoen in 2018 hebben we een fantastisch zwembad in Bronckhorst, waar iedereen gebruik van kan maken!”

bron: Contact