Hier ziet u de mail die wij vandaag naar onze donateurs verzonden hebben.

Het zwembad is voor ons allemaal

Het afgelopen half jaar hebben wij donateurskaarten aan de man gebracht ten behoeve van het zwembad. Dit is bedoeld om aan de gemeente te laten zien dat het initiatief om het zwembad te behouden door de Hengelse bevolking (en omstreken!) wordt gesteund.

Daarbij is het zwembad een hele belangrijke voorziening voor het dorp en de dorpen om ons heen, zoals Keijenborg, Velswijk, Zelhem en voor de buurtschappen. Het is een voorziening voor ons allen!
Ook als u zelf geen gebruik maakt van het zwembad is het toch van groot belang dat het zwembad behouden blijft voor de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan het behouden en aantrekken van jonge gezinnen, het plezier dat u als kind heeft gehad op het zwembad of het plezier dat uw kleinkinderen hebben op Het Elderink.

Als wij met z’n allen het er over eens zijn dat Hengelo zonder Het Elderink niet meer het zelfde is, dan zorgen wij ervoor dat we allemaal donateur worden. We vinden het fijn dat u dat ook voor langere tijd wilt doen. Door de bijdrage van de donateurs worden de kosten breder gedragen en blijven de prijzen voor een jaar abonnement zo laag mogelijk. Zo blijft het zwembad voor iedereen toegankelijk!

De stichting is er voor het zwembad

Wij hebben als Stichting geen winst oogmerk en doen er alles aan om samen met bedrijven en vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk te houden. De bijdrage van u als donateur is van groot belang. Zo kunnen wij bijvoorbeeld investeren in veiligheid en onze vrijwilligers opleiden voor BHV, EHBO en zwemvaardigheidstrainingen.

Hoe nu verder

We hebben inmiddels 700 donateurskaarten verkocht. De opbrengst is voor ons een steun in de rug als starterskapitaal. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar. U heeft ook een donateurskaart gekocht.

U helpt ons een goede start te maken voor behoud van het zwembad voor de gemeenschap.

Wij verzoeken u de donatie van 15 euro te voldoen door middel van een machtiging. Deze machtiging kunt u via de website van het zwembad krijgen door hier te klikken. U kunt het machtigingsformulier (SEPA) uitprinten en uw adres- en bankgegevens invullen. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Daarna levert u het bij ons in.

U kunt dit SEPA formulier inleveren bij:
De penningmeester: Betsie Beulink, Hofstraat 17 te Hengelo;
De secretaris: Karin Overdiep, Spalstraat 19 te Hengelo;
De kantine van sporthal De Kamp.

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0147652324 t.n.v. Stichting Zwembad Het Elderink. Meer geld doneren mag natuurlijk altijd!

Wij danken u hartelijk en begroeten u graag op het zwembad.

Het bestuur van Stichting Zwembad Het Elderink,
Annette Kok
Karin Overdiep
Betsie Beulink
Maurice Haafs
Rianne Berenpas
Bianca Haverkamp
Jorine Maresch-Lankhorst