Drukwerk

Vrijwilligers avond Zwembad Het Elderink

Op maandagavond 24 februari houden we een bijeenkomst voor iedereen die als vrijwilliger iets voor het zwembad wil doen. Het zwembad is nu van ons allemaal en we kunnen het alleen open houden als iedereen een steentje bijdraagt. Er hebben zich inmiddels al vrijwilligers via de site aangemeld of via mondelinge toezegging. Wellicht zijn er ook mensen die nog overwegen of ze iets willen doen. Deze avond is voor al deze mensen bedoeld.

We zullen deze avond informatie geven over hoe we het zwembad willen gaan draaien en wat er allemaal te doen staat. Natuurlijk geven we ook een beeld van de huidige stand van zaken.

Het doel van de avond is dat iedereen enthousiast naar huis gaat en weet welk vrijwilligerswerk hij of zij gaat doen.

Om te weten hoeveel mensen er komen graag even aanmelden via: bianca@zwembadhetelderink.nl.

De avond begint om 20.00 uur in de kantine van het zwembad.

We verheugen ons op jullie komst!

Namens het bestuur van Zwembad Het Elderink,

Bianca Haverkamp en Rianne Berenpas
Bestuursleden HR en operationele zaken

Geef je op als vrijwilliger van Zwembad Het Elderink

Wij hebben je hulp hard nodig. Wij zien je daarom graag op onze vrijwilligersavond.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)