De initiatiefnemers tot het behoud van zwembad Het Elderink zijn in volle gang met de voorbereidingen van de eigendomsoverdracht die per 1 januari moet plaats vinden. Ze zijn bezig met het samenstellen van
een bestuur voor de op te richten stichting en er wordt gestart met een promotie campagne.

De nieuwe stichting gaat zich actief bezig houden met de voorbereidingen van het zwemseizoen 2014 en de borging voor de toekomst. Er worden vrijwilligers gezocht die daarbij willen helpen maar ook vrijwilligers die straks in het zwembad willen ondersteunen. Aanmelden kan via de website van het zwembad: www.zwembadhetelderink.nl. Daarop is ook het nieuwe door Claassen
reclamebureau ontworpen logo te zien.

Aan diegene die nog geen donateur is van zwembad wordt gevraagd dit alsnog te worden. Ook dit kan via de website. De opbrengsten vormen een bijdrage voor het starterskapitaal van de stichting. Zodra de stichting is opgericht zullen de donateurs worden benaderd om de bijdrage aan de stichting over te maken.

Een ander deel van de campagne is dat de kwartetspellen die in Hengelo zijn gemaakt tijdens de “Zomer in Gelderland Tour” van Omroep Gelderland worden verkocht ten bate van het zwembad. De actie is opgezet in samenwerking met Dorpsbelang Hengelo, ondernemers en een aantal inwoners. Het is goed voor de promotie van het dorp en laat zien dat Hengelo bruist en dat de bewoners trots zijn op hun dorp met de daarbij horende voorzieningen. Bewoners van Hengelo worden via de website van het zwembad opgeroepen een kwartetspel te kopen. De kwartetten hebben acht verschillende thema’s.

De initiatiefnemers rekenen op veel steun vanuit de bevolking. De gemeente heeft woord gehouden door het zwembad terug te geven aan de gemeenschap!! Het is nu aan de inwoners om er een succes van te maken en te zorgen dat het open blijft. “Gemeenschapszin is waar het om gaat!”, aldus de initiatiefnemers.

bron: Contact