De Stichting werkt aan toekomst bestendigheid

Het zwembad ligt er verlaten bij, alles is winterklaar gemaakt en we zijn volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Van het zoeken naar een nieuw koffiezet apparaat, het terrein ontdoen van al het blad, gesprekken met externe gebruikers, de vernieuwde coating op het wedstrijdbad tot aan de investeringen van nieuwe ketels, er zijn veel zaken te doen.

Voor de commissie beheer, financiën, het bestuur en de maandagochtend ploeg gaan alle werkzaamheden door, om ook volgend seizoen weer de deuren voor jullie te kunnen openen.

Na 3 fantastische seizoenen zien wij voor het zwembad in Hengelo een toekomst!

Wij kunnen met trots zeggen dat het goed gaat. Dit kan alleen zo doorgaan als we met z’n allen de schouders er onder blijven zetten. Het behoud van sponsoren, in geld en natura, donateurs, vrijwilligers en zuinig met de centen omgaan is van groot belang. Een zwembad kan onmogelijk alleen door de gebruikers worden betaald. Dus denk niet: ‘ we zijn er’, maar denk mee en ondersteun daar waar u mogelijkheden of kansen ziet. Het zwembad is voor Hengelo en de omgeving cruciaal en draagt bij aan de leefbaarheid. Wat ons betreft de belangrijkste voorziening in de zomer voor jong en oud!

Wij hebben besloten bestuurlijke versterking aan te gaan en hebben deze ook gevonden. We zien het volgend zwemseizoen wederom met vertrouwen tegemoet. We zijn bezig met het bijstellen en professionaliseren van het meerjaren plan, nemen alle taken van de vrijwilligers wat betreft kantine, toezicht en het badpersoneel nogmaals door en zetten ook hier de puntjes op de i. Ook op het gebied van wetgeving en veiligheid streven we naar perfectie en kunnen wij zeggen dat alles op orde en vastgelegd is, om zo de toekomst van het zwembad te kunnen waarborgen.

We hebben dit jaar ook weer de oliebollenverkoop op vrijdag 30 dec. van 10:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag 31 dec. van 10:00 uur tot 14:00 uur. Wij hopen u allen te zien om de lekkerste oliebollen van Gelderland van bakkerij Aloys Lurvink in te slaan. Wij zullen wederom een goede besteding zoeken voor de opbrengst.

Verder zijn we bezig met de vaststelling van de tarieven voor volgend jaar en kunnen wij u zeggen dat AH Hengelo ook komend jaar weer de geweldige spaaractie zal doen. U kunt voor het kopen van een abonnement sparen voor een korting tot wel 25%. De spaaractie zal in januari van start gaan en de spaardruppels zijn inmiddels besteld.

Natuurlijk willen wij aan het eind van het jaar stil staan bij de gemeenschapszin en iedereen nogmaals enorm bedanken voor de inzet. Sponsoren, donateurs, vrijwilligers en gebruikers alleen als u allen aansluit kunnen wij samen het zwembad voor Hengelo en de omgeving behouden.cBedankt en wij rekenen voor de komende jaren natuurlijk ook op uw steun.

Rest ons u nog een zeer gezond, sportief en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Bestuur Stichting Zwembad Het Elderink